Przeziębienie

Co to jest przeziębienie?

Przeziębienie to nagła infekcja nosa, gardła i oskrzeli.

Kobieta z przeziębieniem leży w łóżku i patrzy na termometr

Przyczyny przeziębienia

Przeziębienie jest zazwyczaj wywoływane przez wirusy. Istnieje ponad 200 różnych wirusów, które mogą być przyczyną przeziębienia. Przeziębienie występuje u ludzi na całym świecie i może wystąpić w każdym okresie roku. Najczęściej występuje w zimie, czyli na półkuli północnej zwykle od października do marca.

Wirusy przeziębienia roznoszą się drogą kropelkową przez powietrze i są uwalniane przez chorą osobę podczas kichania, kaszlu lub wydmuchiwania nosa. Osoba może zachorować na przeziębienie, jeśli obok niej inna osoba z przeziębieniem kicha, kaszle lub wydmuchuje nos, a także przez dotknięcie własnych oczu, nosa lub ust po dotknięciu przedmiotu, takiego jak zabawka lub klamka, które wcześniej zostały skażone wirusem przeziębienia.

Rodzice często zarażają się przeziębieniem od dzieci, które zazwyczaj zarażają się przeziębieniem od innych dzieci. Przeziębienie może szybko roznosić się w szkole lub w ośrodkach opieki dziennej. Osoby z przeziębieniem są najbardziej zakaźne przez pierwsze dwa do trzech dni choroby. Po upływie pierwszego tygodnia przeziębienie na ogół nie jest już zakaźne.

W jaki sposób przeziębienie wpływa na organizm?

Infekcja zazwyczaj rozpoczyna się w gardle, a następnie przechodzi do nosa.

Objawy przeziębienia

Przeziębienie najczęściej powoduje niedrożność nosa lub katar i kichanie. Do częstych objawów należy również drapanie w gardle i kaszel.

Kaszel zazwyczaj rozpoczyna się od krótkiej fazy suchego kaszlu, a w czasie dwóch kolejnych dni przekształca się w kaszel mokry, a następnie ponownie przekształca się w kaszel suchy

Inne objawy obejmują bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśniowe lub utratę apetytu.

U dorosłych lub starszych dzieci z przeziębieniem na ogół nie występuje gorączka lub jest ona niska. U małych dzieci często występuje gorączka od 37,7 do 38,8°C. Najczęściej jeden objaw przeważa nad innymi, a w przebiegu przeziębienia zazwyczaj objawy ulegają zmianie.

Objawy zazwyczaj osiągają maksymalne nasilenie dwa do czterech dni po rozpoczęciu przeziębienia. U dorosłych choroba zazwyczaj ustępuje w czasie siedmiu do dziesięciu dni. Jednak kaszel może utrzymywać się dłużej, tj. do trzech tygodni. U dzieci przeziębienie trwa dłużej niż u dorosłych, i zazwyczaj ustępuje w ciągu dziesięciu do piętnastu dni, natomiast kaszel utrzymuje się średnio przez okres aż 25 dni.

Stopień ciężkości przeziębienia

U osób zdrowych, przeziębienie ustępuje samoistnie, co oznacza, że w większości przypadków choroba kończy się w ciągu kilku dni. Jednak zarówno u dorosłych jak i u dzieci z astmą, przeziębienie jest najczęściej występującym czynnikiem wyzwalającym wystąpienie świszczącego oddechu i zaostrzenie astmy. Przeziębienie może również prowadzić do potencjalnie poważniejszych infekcji bakteryjnych, takich jak zapalenie zatok, infekcje uszu, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.

Następujące osoby należą do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia powikłań przeziębienia:

  • Dzieci w wieku poniżej dwóch lat.
  • Kobiety ciężarne.
  • Osoby w wieku powyżej 60 lat.
  • Pacjenci z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych takimi jak astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
  • Pacjenci z przewlekłymi chorobami serca lub nerek.
  • Pacjenci z cukrzycą lub inną chorobą metaboliczną.
  • Pacjenci z chorobami hamującymi układ odpornościowy.
  • Pacjenci stosujący leki immunosupresyjne.

Przeziębienia są najczęstszą przyczyną opuszczania zajęć szkolnych przez dzieci i opuszczania dni pracy przez rodziców.

Czynniki ryzyka wystąpienia przeziębienia

Dzieci chorują na przeziębienie częściej niż dorośli. Dorośli przechodzą dwa do trzech przeziębień na rok, natomiast dzieci mogą przechodzić do ośmiu przeziębień na rok.

Profilaktyka

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia przeziębienia, dorośli i dzieci powinni myć ręce po wytarciu nosa, po zmianie pieluch, po korzystaniu z toalety oraz przed jedzeniem i przygotowaniem posiłku. Należy regularnie myć często dotykane przedmioty, takie jak kurki od kranów lub klamki. Zamiast wspólnych ręczników tekstylnych można używać ręczników papierowych. 

Wspieranie układu odpornościowego może pomóc organizmowi zwalczać infekcje. Unikanie biernego palenia, które jest odpowiedzialne za wiele problemów zdrowotnych, m.in. przeziębienie, może pomóc wspierać układ odpornościowy. Picie dużej ilości płynów i wystarczająca ilość snu może również wspierać czynność układu odpornościowego.

Kiedy udać się do lekarza?
Większość objawów przeziębienia ustępuje w ciągu tygodnia. Jednak zalecane jest, aby udać się do lekarza w przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu u siebie lub u dziecka lub złego samopoczucia po upływie siedmiu do dziesięciu dni od początku infekcji.

სად შევიძინოთ?