Różne rodzaje kaszlu

Klasyfikacja kaszlu

Kaszel można klasyfikować według czasu trwania lub według tego, czy wiąże się z wydalaniem śluzu, czy nie.

Klasyfikacja według czasu trwania

Kalendarz z napisem 3 tygodni przedstawiający rodzaj kaszlu, który trwa właśnie tyle czasu

Kaszel ostry:

Nagły początek; trwa do trzech tygodni.

Kalendarz z napisem od 3 do 8 tygodni reprezentujący rodzaj kaszlu, który trwa właśnie tyle czasu

Kaszel podostry: 

Trwa od trzech do ośmiu tygodni.

Kalendarz z zapisanymi 8 tygodniami

Kaszel przewlekły:

Utrzymuje się przez okres dłuższy niż osiem tygodni.

Klasyfikacja według tego, czy kaszel wiąże się z wydalaniem śluzu, czy nie

Ilustracja kaszlącej osoby, reprezentująca „kaszel suchy”

Kaszel suchy:

Nie wydala śluzu.

Ilustracja kaszlącej osoby, reprezentująca „kaszel mokry”

Kaszel mokry:

Wydala śluz.

Dowiedz się więcej o Flavamed®

სად შევიძინოთ?