Co to jest kaszel?

Kaszel jest odruchem, czyli spontaniczną, automatyczną reakcją organizmu. Podobnie jak w przypadku innych odruchów, takich jak kichanie lub mruganie, kaszel pomaga chronić organizm, w tym przypadku drogi oddechowe, przed środkami drażniącymi. W naszych drogach oddechowych znajdują się nerwy, które wykrywają substancje drażniące i przesyłają sygnał o ich obecności do mózgu. W odpowiedzi mózg przesyła sygnał do mięśni ściany klatki piersiowej i jamy brzusznej w celu wykonania gwałtownego i energicznego głębokiego wdechu, a następnie gwałtownego i energicznego wydechu w celu usunięcia czynnika drażniącego.

Młoda kobieta w czapce i szaliku kaszle w chusteczkę

Ta skuteczna i prawie natychmiastowa reakcja jest określana mianem kaszlu. Kaszel może wypchnąć powietrze i cząsteczki z dróg oddechowych z prędkością do 80 km na godzinę.

Dlaczego kaszlemy

Kaszel pomaga oczyścić drogi oddechowe z substancji drażniących jak kurz i inne toksyny. Kaszel odgrywa również ważną rolę w oczyszczaniu dróg oddechowych ze śluzu. W warunkach prawidłowych nasze drogi oddechowe produkują niewielką ilość śluzu w celu ich nawilżenia i utrzymania cienkiej warstwy wyścielającej wnętrze oskrzeli (drzewa oskrzelowego).

Ta warstwa śluzu stanowi barierę chroniącą przed wdychanymi substancjami drażniącymi; jest to ważny mechanizm, który zapobiega przywieraniu substancji drażniących do dróg oddechowych. Śluz jest nieustannie przemieszczany w kierunku jamy ustnej przez małe włoski zlokalizowane w drzewie oskrzelowym, które określa się mianem rzęsek. Rzęski przemieszczają śluz z drzewa oskrzelowego do gardła, gdzie śluz zostaje połknięty. Występujący sporadycznie kaszel pomaga usunąć śluz i nie wywiera negatywnego wpływu na organizm.

Szczegółowy schemat pokazuje różne części dróg oddechowych podczas występowania kaszlu

  1. Przestrzeń wewnątrz oskrzeli
  2. Cienka warstwa śluzu
  3. Rzęski
  4. Nabłonek wyścielający oskrzela

Dowiedz się więcej o Flavamed®

სად შევიძინოთ?